css menu by Css3Menu.com

Penyige Község Önkormányzata
 4941 Penyige, Kossuth u. 31.
Tel: 06/44/709-004 vagy 06/44/630-045
Fax: 06-44/709-054

E-mail: penyige@penyige.hu
Polgármester:
Juhász Gyula
Alpolgármester:
Tukacs Zoltán
Jegyző:
Dr. Ugron László

Óvodánk
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja
a tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk,
mire megy a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó,
eleveneszű és tevékeny ember váljék belőle.”

                                                        /Varga Domokos/
Bemutatkozás:
 Intézmény neve:Penyigei Eszterlánc Óvoda
Fenntartó: Penyige és Mánd Önkormányzatai
Intézmény székhelye: 4941. Penyige, Kossuth u. 33.
Intézmény vezetője: Végh Endréné
Az intézmény dolgozói: Józsa Csabáné óvodapedagógus
                                    Kiss Gáborné dajka
                                    Bűcs Tiborné dajka
Telefonszámunk: 06-30-718-73-26
Az óvoda történetéről röviden:
        A penyigei óvoda történetét kutatva írásos dokumentumot már 1910-ből találunk. Már ekkor történt kezdeményezés arra, hogy a 3-6 éves gyermekeket összeszoktassák, próbálják tanítgatni őket.
        Az 1940-es évek végén és az ötvenes évek elején „idény-napközit” szerveztek a faluban. Helye az iskola épülete volt, s csak a nyári szünetben üzemelt. Az óvónői feladatokat a környező településekről ide irányított, négy polgárit végzett fiatal lányok látták el. Az idény jelleg azt jelentette, hogy a mezőgazdasági termelésbe a nőknek is be kellett kapcsolódni, így amikor a munka zöme zajlott volt hová vinni az apró gyermekeket.
        A hatvanas években a végrehajtó bizottság titkára és elnöke többször foglalkozott az óvodás korú gyermekek gondjával. Jegyzőkönyvben olvasható: „A gyerekek sok esetben nem megfelelő légkörben nőnek fel. Hiányzik a bölcsőde, óvoda. A gyerekek ennek később is kárát vallják.”
        Óvoda építésére az 1970-es árvíz utáni újjáépítés kapcsán nyílt lehetőség. Igyekeztek mindent megadni a gyerekeknek az intézményben, s végre óvónői végzettségű dolgozó foglalkozott a gyerekekkel.
        Az óvoda a helyi általános iskolához tartozott egészen 2007-ig, amikor társultunk a Csaholci Általános Iskolával.
Helyzetelemzés
        Óvodánk a község centrumában, a községháza és a művelődési ház ölelésében található, a szép, de tragikus emlékű Szenke partján fekszik. Az épületet két éve újították fel, az udvaron fából készült játékok és árnyas fák, virágok várják lakóikat. Jelenleg 25-30 gyermek látogatja az egy csoportos, vegyes életkorú csoportot. Gyermekeink penyigei, mándi lakosok, de évről-évre hoznak óvodánkba más községekből is gyermeket. Mindenkit szeretettel várunk.
         A nevelést az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt két, szakmailag jól felkészült óvodapedagógus végzi. Munkájukat részmunkaidős dajkák segítik.
  
Gyermekképünk:
Gyermekképünket az alábbi idézet tükrözi leginkább:
„Az a gyermek, aki ügyesen, öntevékenyen, csöndben, a testi elfáradásig
kitartóan játszik, bizonyára olyan emberré lesz, aki derekasan, csöndben
és áldozatvállalással munkálkodik a mások és a maga javára.”

                                                       (Friedrich Frőbel)

Óvodánk célja

        Kitűzött célunk, hogy az óvodába járó gyermekek szeretetben, érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék a nálunk töltött éveket, s magabiztosan lépjenek az iskolába.
Óvodai programunk

Óvodánk nevelőtestülete kész programot adaptált:
        Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével
        /A négy évszak jegyében/
A 2004-ben módosított Óvodai Helyi Nevelési Programban a speciális eszközöket, hagyományokat, szokásokat rögzítettük.
        Nevelőmunkánkban abból indulunk ki, hogy a gyermekek alapvető és legfontosabb tevékenysége a játék, ami egyszerre örömforrás és egyben a személyiségfejlesztés eszköze. Játék során fejlődik a gyermekek mozgása, értelmi képessége, nyelvi kifejező eszköze. Lehetőséget ad a viselkedési szabályok megismertetésére, fejlődnek a gyerekek társas kapcsolatai.
        Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportban valósítjuk meg. Ennek előnye, hogy az új gyerekek látják, hogy a nagyok jól érzik magukat az óvodában, segítik őket, s a testvérek is együtt maradhatnak.

        Nevelési programunk megvalósításával mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek testileg-lelkileg kiegyensúlyozottan fejlődjenek és 6-7 éves korukra a vidám óvodai évek után érettek legyenek az iskolai élet megkezdésére.

Sajátosságaink, fejlesztő foglalkozásaink
•    Önálló helyiségként működik a tornaterem, mely lehetőséget ad a szabad mozgásra, bordásfallal, s más speciális mozgást is elősegítő eszközökkel felszerelve segíti a testi nevelést.
•    Óvodánkban az integrált nevelés kiemelt szerepet kap. A különböző, eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyerekeket együtt neveljük.
•    Kiemelten foglalkozunk a tehetséges gyermekekkel. Kimagasló képességeiket fejlesztjük, megfelelő plusz feladatokat adunk. Engedjük a gyerekeket kibontakozni.
•    Kirándulás a természetben. Igyekszünk megismertetni a gyerekekkel a községet, a Lekváriumot, a Helyi „múzeumot”, a Szenke-patakot, s Szatmár nevezettességeit.
•    Hagyományőrzés. A ma nemzedékének igen fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit megőrizzük és tovább adjuk. Penyigén a hagyományokba beleszülettünk, ami köt és kötelez is bennünket. Óvodai programunkban előkelő helyen szerepel a hagyományápolás. A már országszerte ismert Szenkeparti vásárt rendhagyóan az óvodások népi játéka indítja.
•    Gazdag eszköz és játéktár. Minden, amire a gyereknek szüksége lehet ahhoz, hogy megfelelően fejlődhessen intézményünkben megtalálható. Talán egyedülálló környezetünkben, hogy a szülőket nem terhelve a gyermekek az ágyneműtől a színes ceruzáig mindent megkapnak.

Képek óvodánk életébőlKöszöntjük Penyige község honlapján!

Kérjük tekintse meg honlapunkat és ismerkedjen meg ezzel a hangulatos és barátságos szatmári községgel!
Penyige község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Budapesttől 360 km-re  -a megyeszékhelytől - Nyíregyházától 80 km-re Tisza-Szamosközén, a Szenke-patak partján található zsinórtelepülés.


Tengerszintfeletti magassága 110-112 méter. Határa 3293 kh, több állandó és időszakos vízfolyással taglalt. Régen a Tisza, a Szamos és aTúr folyók áradásai gyakran elborították.
A vízfolyásokat azonban ma már csak rendkívüli esőzések alkalmával járja rövid ideig víz.

Weblap: Gecsey István